در تاریخ دوبلاژ ایران شاهد دوبله مجدد و گاهی 3 ، 4 باره یک فیلم بوده و هستیم. اینکه چرا یک فیلم که بعضا با مهارت بسیار گویندگان و دقتی وصف ناپذیر دوبله میشد اما مجددا کار به دوبله های بعدی میکشید دلایل متعددی را میتوان یافت که عمده ترین آنها را بشرح زیر است

 

55555

 

 

الف) احساس نیاز به دوبله جدید بخاطر تغییر در مفاهیم برخی اصطلاحات ، عبارات ، مفاهیم و معانی
به علل مختلف نظیر دستور سفارش دهنده ، مقتضیات زمانی، تغییر پیش فرضهای فرهنگی و ... مثلا باید کلماتی مثل شراب به گوش نرسد یا انواع فحشهایی که امروزه دِمُده و زننده شده اند مودبانه تر ادا شوند یا فلان بحث سیاسی فیلم که با موقعیت فعلی سازگار نیست حذف شود و یا اصطلاحاتی که مطابق با فرهنگ فعلی نیست (مانند دوست دختر و دوست پسر) به اصطلاحاتی دیگر (مانند نامزد و همسر) تبدیل شود
بطور مثال فیلم بعد از ظهر سگی مجددا پس از انقلاب برای پخش تلویزیونی دوبله شد با این توجیه که میشود علت سرقت را (که تامین هزینه جراحی دوست دوجنسه سارق است و با توجه به شرایط فعلی جامعه قابل انعکاس نیست) به نیاز مالی و فقر معمولی که قابل انعکاس است تبدیل کرد.
 
ب) دوبله مجدد بخاطر ارائه دوبله ای با کیفیت فنی بهتر
دوبله های قدیمی با امکانات زمان خود ضبط شده اند. برخی دیگر با گذشت زمان کیفیت خود را از دست داده اند. نیاز روز به ضبط دوبله هایی با کیفیت بالاتر (صرفا به لحاظ فنی) در کنار دستیابی به تصاویر بهتر ، نیاز به دوبله مجدد را محسوستر میکند.  
 
ج) دوبله مجدد بخاطر هماهنگی بهتر صداها با شرایط ویدیو ، تلویزیون ، ماهواره و کلا محلهای نمایش فیلم بغیر از سینماها جهت پخش در چنین رسانه های جدیدی 
حق انحصاری یک شبکه از یک فیلم که پیشتر متعلق به شبکه دیگر تلویزیونی یا صاحب فیلم دیگری بوده است و یا تغییر در فرمت دوبله (مثلا از 35 میلیمتری به ویدیو) دوبله مجدد را لازم میکند 
دوبله مجدد سریالی مثل شینگن که پیش از این در دهه 60 از شبکه 1 سیما پخش شده بود برای پخش از شبکه نمایش در دهه 90 دوبله مجدد میشود.
 
د) حسادتها و کینه ورزیهای شخصی برخی از مدیران دوبلاژ و صاحبان فیلم که ادعا دارند میتوان کار بهتری ارائه کرد
 بعضا برخی از مدیران دوبله بخاطر برخی تعصبات و گاه تنگ نظریها و گاه سوتفاهمها حس میکنند فیلمی که همکار آنها (در سالهای دور و یا اخیرا) دوبله کرده است دارای کاستیها و نواقصی است. به همین دلیل دست به دوبله مجدد میزنند تا توانمندی خود را نسبت به دیگری نشان دهند.
مانند دوبله مجدد فیلمی چون گلادیاتور

ه) دوبله مجدد بخاطر تغییر بنیادی در داستان فیلم و یا وجود مصلحتهای کاذب 

 بطور مثال دانتون یکبار بشکل منظوم(شعر) و بار دیگر بشکل منثور(نثر) دوبله شد . درست مانند دوبله مجدد فیلم تروی (که برای دوم با نام تروا و با لحنی ادبی دوبله شد و اصطلاح آکیلیس در دوبله اول به آشیل در دوبله دوم تبدیل شد)

mic-graphic