گالری صدا

تنوع فایلهای صوتی باعث میشود در انتخابها هم دودل باشیم هم ثابت قدم. این بخش ثابت میکند که میتوان صداهائی را شنید که حتی نیازی به تصویر آنها هم نیست. از افکتهای صوتی مورد استفاده در سینما و رادیو بگیرید تا صدای بجا مانده از برنامه های قدیمی رادیو مانند رادیو تعطیلی و صبح جمعه با شما. از صدای قاریان قدیمی قرآن در مصر بگیرید تا صدای مصاحبه با یک گوینده که در آنسوی آبها و در مکانی نامعلوم ضبط گردیده است.

فایلهای صوتی با فرمت mp3 ارائه میگردد و تا اطلاع ثانوی ، صرفا فایلها بشکل شنیداری خواهند بود و امکان دانلود بعدها به قابلیت فایلها افزوده خواهد شد.

همراه با هر فایل صوتی توضیحات مربوطه درخصوص آن ارائه شده است تا شنونده بر زمان ضبط ، صاحبان صدا و ویژگی برنامه مربوطه بیشتر واقف گردد.

سعی گردیده است از فایلهای با کیفیت صوتی بالاتر استفاده گردد لیکن برخی از فایلهای قدیمی بخاطر شرایط ضبط در زمان گذشته کیفیت قابل قبولی ندارند اما این فایلها نیز پس از افزایش کیفیت در سایت قرار داده میشوند.