گالری ویدئو

با توجه به تنوع ویدویوهائی که میشود یا میتوان با محتوای دوبله یا سایر مقولاتی که بر پایه صدا (همراه با تصویر) میتوان ساخت یا بدانها دسترسی پیدا کرد نوع آنها درمنوهای سمت راست به تفکیک قرار قرار داده شده است تا دسترسی بدانها سریعتر میسر گردد.

فعلا و تا اطلاع ثانوی امکان دانلود ویدیوها و کلیپ ها روی آنها قرار داده نشده است و صرفا در وضعیت مشاهده ، میتوان آنها را ملاحظه کرد. به زودی امکان دانلود هم روی آنها قرار خواهد گرفت

با وجودیکه کیفیت ویدیوها در نسخ اصلی بالاست لیکن بخاطر کم بودن سرعت نت از یکسو و هزینه های زیاد مرتب بر حجم سایت از سوی دیگر مجبور به کاهش کیفیت شدم. به امید روزی که هم در هزینه ها و هم در سرعت نت شاهد بهبودهای عملکردی باشیم تا بتوان از کیفیتهای بالای ویدیوها نیز لذت برد

همراه با هر کلیپ توضیحات کوتاهی نیز درخصوص ویژگیهای آن ویدیو قرار داده شده است که برای آشنائی بیشتر با آن اجتناب ناپذیر است