گالری آنونس

آنونس های فیلم در واقع همان فیلمهای تبلیغی یا پیش پرده یک فیلم برای جذب تماشاچی است که تو ضیحات تکمیلی در این خصوص در این بخش داده شده است. در این بخش که اختصاص به کلیپها یا ویدیوهای آنونس فیلم دارد آنونسهای فیلم داخلی و خارجی که به زبان فارسی دوبله شده اند ارائه میگردد. حتی المقدور سعی شده است از باکیفیت ترین فایلهای ویدیوئی مرتبط با آنوس ( چه در بشخ داخلی و چه خارجی) استفاده گردد. حجم واقعی برخی از این آنونس ها تا 100mb هم میرسید که با تغییر فرمت به حجمهای خیلی کمتری کاهش یافته است اما کیفیت صدا همان حالت اصلی یا ارژینال است.

توضیحات هریک از این کلیپها در بخش فهرست آنونسهای ایرانی و آنونسهای خارجی درج گردیده است. این توضیحات بشکل کامل با قید متن آنونس ، گوینده ، سازنده و سال ساخت و تحلیل آنهاست. اگر در برخی ، موارد نقصی هم مشاهده میشود به حساب نگارنده بگذارید که به علت عدم دسترسی به اطلاعات لازم به همین شکل درج گردیده است و اگر کسی از سروران و بینندگان گرامی سایت واقف به نواقص اطلاعاتی مرتبط است جهت تکمیل هرچه بیشتر و بهتر آنها ، سایت را قابل دانسته و یاری رسان این حقیر باشد