تقویم تاریخ سینما

 امروز Fri  30  July    2021 هجری شمسی   (2021/07/30)

  (2021/07/30)  July  30th    2021  Friday  مطابق  با 

پوپک گلدره بازیگر سینما و تلویزیون با آثاری چون موج مرده و سیندرلا و سریالهای ساعت خوش ، نرگس ، نیای شیرین دریا و عبار نور در سال 1350 بدنیا آمد