اساس کار سینما تصویر است اما اینکه اساس کار تلویزیون را هم بر تصویر بنیاد نهیم تصور غلطی است.  در تلویزیون موسیقی پخش میشود ، اخبار را میشنویم ، سریالهای پخش شده تا 80 درصد مبتنی بر دیالوگهایی است که جز شنیدن از طریق دیگری نمیتوانید درک کنید. در منزل وقتی تلویزیون روشن است بطور دائم چشم شما روی صفحه تلویزیون خیره نیست بلکه به محض شنیدن صدایی خاص که حکایت از پخش برنامه مورد علاقه شما و یا صدایی جالب (که به مقتضایش تصویری جالبتر را فی نفسه شامل است) چشم شما ناخوداگاه روی صفحه تلویزیون می گردد . بنابراین اساس کار تلویزیون اگر نگوئیم چون رادیو صداست ، باید گفت در اقل مراتب تا 70 درصد از اساس کار تلویزیون مبتنی بر صداست.

با توجه به تعبیر یاد شده ، نامی چون سازمان صدا و سیما که قاعدتا باید 50 درصد آن صدا (رادیو) باشد و 50 درصد سیما (تلویزیون) ، عملا 170 از 200 یعنی 85 درصد صداست و تنها 15 درصد کل صدا و سیما را سیمای واقعی تشکیل میدهد.